Calculador de potència frigorífica

Obtingui de forma immediata la potencia frigorífica de l’evaporador, superfície d’intercanvi i el volum intern per al refrigerant.